Indflydelse og performance

Det at føle sig kompetent, energisk og positivt stemt over for de aktiviteter og opgaver man møder i hverdagen, kan i vid udstrækning forklares ud fra én faktor, nemlig; i hvor høj grad du har indflydelse på den situation du befinder dig i.


Uanset om vi taler om performance ved opgaverne i dit arbejdsliv, dine aktiviteter i familien, i netværket eller ved dine sports- eller fritidsinteresser, vil din energi, dit engagement og din effektivitet altid være snævert forbundet med, hvor høj en grad af indflydelse du har på situationen.


Indflydelse udspiller sig altid i en relation. Det kan være relationen til dine medarbejdere, kollegaer, din partner, dine børn eller venner.


Indflydelse er altid situationsbestemt og skifter hele tiden, alt efter hvilken relation man træder ind i. Hen over en enkelt dag, skifter din indflydelse flere gange. Indflydelse skal hele tiden justeres og forhandles, og resultatet er ikke altid til din fordel.

Psykologica tilbyder både individuelt tilpassede forløb, såvel som seminaroplæg og kurser om, hvordan man optimerer sin indflydelse. 


Udbytte af forløbet: 

  • Du vil få et klart og nuanceret billede af dine primære relationer og status på din aktuelle indflydelse på vigtige emner eller opgaver.

  • Vi vil se nærmere på dine personlige præferencer, dine værdier og de metoder du hidtil har brugt til at opnå indflydelse.

  • Du vil stifte bekendtskab med en række konkrete og praktisk anvendelige værktøjer og modeller, som vil hjælpe dig til at blive mere handlekraftig, og få større indsigt i dine personlige ressourcer og udviklingsområder.

  • Du vil også få hjælp til at eksperimentere med og ændre din adfærd i retning af et mere tilfredsstillende og indflydelsesrigt adfærdsmønster.

  • Du vil få en praktisk og konkret handlingsplan hvor du i detaljer kan følge din udvikling og notere dig effekten på klart definerede indsatsområder.