Social kapital – når trivsel er produktivt

Det danske Arbejdsmiljøråd opererer med et spændende begreb, nemlig: Social Kapital.

Lidt forenklet, kan Social Kapital defineres som summen af medarbejdernes trivsel og virksomhedens effektivitet. Eller sagt anderledes, når medarbejderne trives og virksomheden er produktiv, har man en høj Social Kapital.

Det interessante er imidlertid, at trivsel og effektivitet ikke blot hænger sammen. De forudsætter hinanden og forstærker hinanden. Uden det ene ikke det andet. Det er således en god forretningsmæssig idé at investere i medarbejdernes trivsel. Det vil kunne ses på effektiviteten, produktiviteten og dermed også på bundlinjen.

Eller sagt anderledes: Ønsker man at forøge sin økonomiske kapital, er det en rigtig god idé at fokusere på virksomhedens Sociale Kapital.

Måling af Social Kapital.

Social Kapital kan måles, og vises som en kvotient på en graf.  Ligesom mennesker kan have en høj intelligenskvotient (IQ) kan virksomheder også have en høj (eller lav) Social kapital kvotient (SKQ)

Ved at måle på virksomhedens SKQ, kan man sammenligne forskellige afdelinger i virksomheden, ligesom man også kan evaluere fremskridt og forandringer ved at teste dem op imod virksomhedens Sociale Kapital Kvotient.

Psykologica kan tilbyde:

  • En introduktion til de jobmæssige faktorer som indgår i virksomhedens Sociale Kapital, samt en grundig gennemgang af de enkelte faktorer.
  • En valideret Social Kapital test som giver et let forståeligt billede af virksomhedens eller afdelingens Sociale Kapital kvotient (SKQ).
  • Et kvalificeret bud på, hvordan man kan operationalisere og maksimere den Sociale kapital i den enkelte afdeling eller team.
  • Træning i at kunne fokusere på og anvende Sociale Kapital faktorer i konkrete ledelsesmæssige eller kollegiale sammenhænge. Social Kapital kan således blive et effektivt ledelsesmæssigt værktøj.
  • Ligesom en APV kan en SKQ fungere som en aktuel ”base line” for de udviklingstiltag man ønsker at iværksætte, som efterfølgende kan måles og sammenligne med udgangspunktet.

Ud over at ovenstående tiltag kan tilpasses så det passer til den enkelte virksomheds aktuelle behov, kan man også integrere Social Kapital konceptet med eksempelvis virksomhedens APV eller lade den indgå i aktuelle udviklingsprojekter.