Mediering af konflikt


Når to eller flere mennesker har en konflikt, er der ofte stærke følelser og holdninger involveret. Selv om det ikke nødvendigvis "psykologien" der har skabt konflikten, kan det i visse tilfælde være en god idé, at rekvirere en psykolog når konflikten skal udredes og håndteres.

I Psykologica har vi samarbejde med flere eksperter i konflikthåndtering og mediering.

Når vi bliver inviteret til at hjælpe med at mediere i en konflikt, anvender vi en veldokumenteret og godt gennemprøvet metode, der bygger på en høj grad af klarhed, struktur og systematik.

Medieringen foregår i en række tydeligt definerede “faser”, som de involverede parter bliver styret igennem af den medierende psykolog, som er til stede i alle faser igennem hele forløbet.

Dette skaber en høj grad af tryghed, og faktisk oplever vi ofte, at parterne bagefter siger, at den høje grad af struktur har virket meget befordrende for den fælles løsning.