Arbejdstilsynet og APV

Arbejdstilsynet har udpeget Psykologica som en: "Autoriseret virksomhed" inden for området: Psykisk Arbejdsmiljø.

Dette betyder, at Psykologica kan fungere som konsulent for firmaer eller organisationer der har behov for at arbejde systematisk med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Vi kan bistå med ekspertise på tre områder:


  1. Rådgivningspåbud.
  2. Arbejdsplads Vurdering (APV)
  3. Konflikt / krænkelse.

1) Rådgivningspåbud.

Når Arbejdstilsynet har givet et "Rådgivningspåbud", skal virksomheden søge bistand fra en autoriseret konsulent. Almindelige, ikke autoriserede konsulentfirmaer, må ikke gå ind i sagen.

Psykologica har mange års erfaring med, hvordan man på et praktisk operationelt plan, kan iværksætte enkle og effektive processer som løser de aktuelle problemer med det psykiske arbejdsmiljø og få samarbejdet tilbage på sporet


2) APV- Arbejdsplads Vurdering

Enhver virksomhed er lovmæssigt forpligtet til at foretage en "Arbejdsplads Vurdering" (APV).

  • En APV skal opdateres senest hvert 3. år, eller hvis der sker væsentlige ændringer i de procedurer, metoder eller arbejdsprocesser som har betydning for virksomhedens psykiske arbejdsmiljø.
  • Virksomhedens APV skal foreligge i skema- eller rapportform, og den skal kunne dokumentere, at man systematisk har evalueret det psykiske arbejdsmiljø, og foretaget nødvendige ændringer eller opdateringer.

 I Psykologica kan vi tilbyde forskellige former for hjælp til udformningen eller opdateringen af jeres Arbejdspladsvurdering af det psykiske arbejdsmiljø, således at jeres APV lever op til lovgivningen og Arbejdstilsynets krav.

 

3) Konflikt, mobning eller grænseoverskridelse.

Uanset om vi taler om en konflikt imellem kollegaer, om mobning på arbejdspladsen, eller at der har fundet grænseoverskridende adfærd sted, er forudsætningen for en løsning altid; at man går ind i sagen med en høj grad af struktur, klarhed og styring.

I Psykologica arbejder vi efter en veldokumenteret 6-trins model, som sikrer etableringen af et højt struktureret, transparent og konsulentstyret forløb, hvor alle involverede får mulighed for at komme til orde, samt opleve respekt og accept for deres oplevelser, holdninger og synspunkter.