Specialister i Erhvervspsykologi

Referencer:

tv2
Koebenhavns kommune
Metronome
Danfoss
Djoef
Danske bank

Psykologica har speciale inden for erhvervspsykologien. Vi sælger nogle få, veldefinere ydelser, der baserer sig på evidensbaserede metoder, sund fornuft og frem for alt; praktisk erfaring med det vi foretager os.

Kompetencer

I Psykologica baserer vi vores tilgang på en veldokumenteret viden om; hvordan faglige kompetencer, nærværende ledelse og synlige værdier spiller sammen og indvirker på samarbejdet og dermed effektiviteten i enhver organisation.

Vi tror på, at engagerede medarbejdere, gode resultater og forretningsmæssig vækst opstår som resultater af et meningsfuldt og inspirerende arbejdsmiljø.

Vi har et bredt branchekendskab i både offentlige og private virksomheder, og kan for det meste genkende en problemstilling fra én af de andre cases vi har arbejdet med igennem tiden.

Målet er hver gang: at skabe konkret anvendelige resultater i et tæt samarbejde med vores kunder.

Arbejdsgruppe og team:

Vi har igennem mange år, arbejdet med etablering- og udvikling af arbejdsgrupper og teams. Og “ja” der er forskel på en gruppe og et team.

Etablering og udvikling af et team, er altid forbundet med nødvendige investeringer i gruppens interne samarbejdsprocesser. 

Ligesom det enkelte menneske, har alle grupper også et naturligt “livsforløb” hvor gruppen gennemgår en række typiske udviklingsfaser.

Har man som gruppedeltager eller leder ikke den fornødne erfaring med gruppens udviklingsfaser og oftest forekommende udfordringer, kan investeringen i at etablere et team, hurtigt vise sig at blive en (for) stor udfordring som kan kræve bistand.

Om Psykologica

Torben Nielsen

Torben Nielsen er koordinator af aktiviteterne i Psykologica.

Ud over at være den der forestår den indledende kontakt til de virksomheder der henvender sig til Psykologica, er Torben Nielsen og den der i sidste ende er ansvarlig for, at samarbejdet imellem kunden og Psykologica altid forløber som det er aftalt. Torben er ansvarlig for kvalitetssikringen af alle anvendte metoder og koncepts der anvendes i Psykologica.

PRO-dialog

PRO-dialog er en erhvervspsykologisk metode, der hjælper virksomheder til at opnå et bedre samarbejdsmiljø og dermed at blive mere effektive i den daglige opgaveløsning.

PRO-dialog en godt dokumenteret og velgennemprøvet metode, der igennem mange år har vist sin store anvendelighed som et udviklings- og problemløsningsværktøj for både formelt organiserede afdelinger og projektgrupper.

Hvordan fungerer effektive teams?

I Psykologica har vi gode erfaringer med High-Performance teams.
Vi har gjort os alsidige erfaringer  hos bl.a Team Danmark, Forsvaret samt gennem innovativt samarbejde med toppen af dansk erhvervsliv. 

I vores artikler kan du læse mere om trivsel blandt medarbejdere, vigtigheden af en Human Ressource Manager og kunsten at evne effektiv rekruttering og oplæring. 

Psykologica