PRO-dialog® - effektivt samarbejde i teamet

PRO-dialog er en erhvervspsykologisk metode, der hjælper teams og arbejdsgrupper til at opnå et bedre samarbejde og dermed at blive mere effektive i den daglige opgaveløsning.


PRO-dialog tager altid udgangspunkt afdelingens basale kerneopgaver, samtidigt med at man fokuserer på de procedurer og rutiner der eksisterer i den enkelte afdeling eller gruppe. På den måde inddrages alle relevante arbejdsforhold i et forløb. Via en enkel, men højt struktureret metode, sikrer PRO-dialog at teamet eller en afdeling, i fællesskab fokuserer på løsningen af en konkret og aktuelt problemstilling.


PRO-dialog en godt dokumenteret og velgennemprøvet metode, der igennem mange år har vist sin store anvendelighed som et udviklings- og problemløsningsværktøj for ledere såvel som fast organiserede afdelinger eller ad hoc teams / projektgrupper.


PRO-dialog er en effektiv feedback- og supervisions metode, der igennem mange år har vist sin store anvendelighed som et lærings- og problemløsningsværktøj.


Anvendelighed og udbytte

  • PRO-dialog kan anvendes som en effektiv feedback / supervisionsmodel, eksempelvis når medarbejdere oplever samarbejdsudfordringer eller når forskellige teams skal samarbejde om nye opgaver.
  • Metoden kan anvendes i afdelinger som ønsker at optimere dele af produktionen, eller måske har brug for at udveksle erfaringer inden for et specifikt arbejdsområde.
  • PRO-dialog kan indgå som et højt struktureret (del-) koncept i et givent ledelsesudviklingsforløb.


Arbejdsmiljøet i grupper.

Er der et akut behov for at forbedre eller effektiviserer det aktuelle samarbejdsmiljø - eksempelvis på grund af konflikter, svingende motivation blandt medarbejderne, eller et påbud fra Arbejdstilsynet - vil det være oplagt at tage udgangspunkt i PRO-dialog, idet metoden, eventuelt kombineret med en kvantitativ undersøgelse, kan anvendes ved udarbejdelsen af en APV.

PRO-dialog i praksis.

  • PRO-dialog er en metode, hvor samtlige deltagere bliver involveret i at arbejde med én konkret og aktuel problemstilling som alle har fuld fokus på.
  • PRO-dialog er handlingsorienteret og fokuserer på at skabe konkrete løsninger, baseret på deltagernes egen viden og kompetence.
  • PRO-dialog baserer sig på en meget enkel metode som alle umiddelbart kan anvende.
  • PRO-dialog kan afholdes i moduler á 2-3 timer, og der kan deltage fra 4 til 20 personer pr. modul.
  • PRO-dialog kan skaleres og justeres alt efter den konkrete opgave.


PRO-dialog® er udviklet og ejet af Psykologica. Varemærket er beskyttet af dansk og  EU lovgivning.