Individuel ledertræning -  Når det passer dig.

Individuel ledertræning henvender sig til den leder som har lyst til at udvikle sin praktiske lederkompetence i en veldefineret, tæt og fortroligt relation, hvor al aktivitet foregår i en 1-til-1 kontakt med en erfaren ledelsestræner.

Samtalerne foregår under professionelle og velordnede forhold, og idet træningen sker i samarbejde med en autoriseret psykolog som er specialist i Arbejds- & Organisationspsykologi, er alle informationer underlagt loven om tavshedspligt.

Udbytte:
  • Du vil få et klart og nuanceret billede af dine personlige præferencer og ledelsesmæssige kompetencer.
  • Du vil stifte bekendtskab med en række konkrete og praktisk anvendelige værktøjer og koncepter, som vil hjælpe dig til at få større indsigt i dine personlige ressourcer og udviklingsområder.
  • Du vil få hjælp til at eksperimentere med og ændre din ledelsesmæssige adfærd, i retning af en mere tilfredsstillende og effektiv lederstil.
  • Du vil få en praktisk og konkret handlingsplan hvor du i detaljer kan følge din udvikling og notere dig effekten på klart definerede indsatsområder.
Forløbet tilrettelægges så det passer ind i din kalender. Der er mulighed for aften og weekend sessions.

Det er psykolog Torben Nielsen som står for den individuelle ledertræning. Læs gerne hvad andre ledere skriver på LinkedIn om deres samarbejde med Torben.