Mediering af konflikter

Når to eller flere mennesker har en konflikt, er der ofte stærke følelser eller holdninger involveret.

Interessant nok, er det ikke altid psykologien imellem de involverede parter der har skabt konflikten, men engang imellem er det en fordel, hvis en psykolog er involveret når konflikten skal opløses igen.

I Psykologica har vi flere psykologer der er eksperter i konflikthåndtering og mediering.

Når vi bliver inviteret til at hjælpe med at opløse en konflikt, anvender vi en veldokumenteret og godt gennemprøvet metode, der bygger på en høj grad af klarhed, struktur og systematik.

Når vi arbejder med konflikter, har vi således en række “faser” som de involverede parter skal igennem sammen med en psykolog.

Dette skaber en høj grad af tryghed, og faktisk oplever vi ofte, at parterne bagefter siger, at den høje grad af struktur har virket meget befordrende for den fælles løsning.