PRO-Dialog

Hvad er PRO-dialog?

PRO-dialog er en erhvervspsykologisk metode, der hjælper virksomheder til at opnå et bedre samarbejdsmiljø og dermed at blive mere effektive i den daglige opgaveløsning.

PRO-dialog tager altid udgangspunkt virksomhedens basale kerneopgaver, samtidigt med at vi også fokuserer på de procedurer og rutiner der eksisterer i den enkelte afdeling eller gruppe. På den måde inddrages alle relevante forhold i et forløb

PRO-dialog en godt dokumenteret og velgennemprøvet metode, der igennem mange år har vist sin store anvendelighed som et udviklings- og problemløsningsværktøj for både formelt organiserede afdelinger og projektgrupper.

PRO-dialog i grupper

Via en enkel, men højt struktureret metode, sikrer PRO-dialog at en gruppe eller afdeling, i fællesskab fokuserer på løsningen af en konkret og aktuelt problemstilling.

Gruppen hjælpes til at udveksle erfaring og viden, således at alle involverede indgår i en læsningsprocessen.

PRO-dialog er en veldokumenteret og velgennemprøvet feedback- og supervisions metode, der igennem mange år har vist sin store anvendelighed som et lærings- og problemløsningsværktøj.

PRO-dialog ved MUS & APV

PRO-dialog testen er en enkel og effektiv måde at forberede og gennemføre virksomhedens Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS) såvel som andre formaliserede dialoger, eksempelvis den lovpligtige Arbejdsplads Vurdering (APV).

PRO-dialog MUS & APV er bygget op som et internetbaseret spørgeskema og medarbejderen kan via et link klikke sig ind på spørgsmålene, som i alt tager ca. 15 minutter at besvare.

team photo

PRO-dialog analyse

Ud over at være anvendelig ved individuelle medarbejdersamtaler, kan PRO-dialog også bruges til at give et samlet overblik over det aktuelle funktionsniveau i en arbejdsgruppe eller afdeling.

Ved at sammenkøre resultaterne fra de enkelte testbesvarelser, kan PRO-dialog danne et samlet billede af gruppens aktuelle funktionsstatus og dermed give indikationer af eventuelle indsatsområder på gruppe eller afdelingsniveau.

Psykologica