PSYKOLOGICA

PRO-dialog ved MUS & APV

PRO-dialog testen er en enkel og effektiv måde at forberede og gennemføre virksomhedens Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS) såvel som andre formaliserede dialoger, eksempelvis den lovpligtige Arbejdsplads Vurdering (APV).

PRO-dialog MUS & APV er bygget op som et internetbaseret spørgeskema og medarbejderen kan via et link klikke sig ind på spørgsmålene, som i alt tager ca. 15 minutter at besvare.

PRO-dialog testen giver et præcist billede af den enkelte medarbejders aktuelle funktionsniveau, samtidig med at PRO-dialog kommer med forslag til, hvilke opgavetyper eller arbejdsområder, leder og medarbejder med fordel kan fokusere på i deres medarbejderudviklingssamtale.

PRO-dialog testen fokuserer på 3 forhold, nemlig:

  • Den oplevede viden om aktuelle arbejdsopgaver.
  • Prioritering af aktuelle opgavetyper.
  • Det  aktuelle motivationsniveau i relation til kerneopgaverne.

PRO-dialog giver således et præcist og nuanceret udgangspunkt for en systematiseret dialog om den enkelte medarbejders aktuelle arbejdssituation, samt en præcis indikator af mulige indsatsområder eller udviklingsbehov.

PSYKOLOGICA