Mediering af konflikt

konflikt

Uanset om vi taler om en konflikt imellem to kollegaer, om mobning på arbejdspladsen, eller at der har fundet grænseoverskridende adfærd sted, er forudsætningen for en løsning, altid at man går ind i sagen med en høj grad af struktur, klarhed og styring.

I Psykologica arbejder vi efter en veldokumenteret 6-trins model, som sikrer etableringen af et højt struktureret, transparent og konsulentstyret forløb, hvor:

  • Målet for processen er synligt og accepteret af alle involverede.
  • Alle kender planen, deres roller og deres ansvar.
  • Ledelsens rolle er synlig og accepteret af alle involverede.
  • De involverede parter indgår i et velstruktureret medieringsforløb, hvor de ad flere omgange, får lejlighed til at give og modtage feedback til hinanden.
  • Der udformes en systematisk handlingsplan, som involverer ledelsen.
  • En opfølgning på planer og processen.

 
Psykologica har speciale inden for erhvervspsykologien. Vi sælger nogle få, veldefinere ydelser, der baserer sig på evidensbaserede metoder, sund fornuft og frem for alt; praktisk erfaring med det vi foretager os.

    Vores tilgang baserer sig på en veldokumenteret viden om; hvordan faglige kompetencer, nærværende ledelse og synlige værdier spiller sammen og indvirker på samarbejdet og dermed effektiviteten i enhver organisation.

    Psykologica