Assessment

assesment

Når man ønsker at foretage en psykologisk vurdering – det kan være i forbindelse med rekruttering, udvikling eller effektivisering – har man principielt valget imellem at anvende en kvalitativ eller kvantitativ arbejdsform.

I psykologica har vi god erfaring med at foretage kvalitative undersøgelser i form af :

Seminstrukturerede interviews
Psykologiske tests
Citat-kataloger
Fokusgrupper
Lederportrætter

Uanset opgaven, arbejder vi altid ud fra kundens behov og perspektiv, og vi lægger stor vægt på at den eller de personer der indgår i forløbet, oplever en ansvarlig og professionel samarbejdspartner.

Hvad angår kvantitative undersøgelser – eksempelvis 360 graders værktøjer – har Psykologica nogle samarbejdspartnere der råder over reliable og validerede koncepter der er baseret på et stort statistisk materiale med danske normer.

Det er altid kundens ønsker og behov der styrer valget af assessmentmetode. Hvis vi i psykologica ikke selv råder over det efterspurgte koncept, er der i netværket helt sikkert personer der kan finde det relevante materiale.

Psykologica